Hvordan redde barn fra å bli kvalt!

Alle foreldres sørste skrekk, er at det skal skje noe med våre små hjertestener.

Små barn putter alt mulig i munnen, det er jo sånn de utforsker. Men vet du egentlig hva du skal gjøre hvis det som blir puttet i munnen er en liten ting, som setter seg fast? Jeg ble ihvertfall korrigert litt i utføringen av anti-kvelningsteknikken for småbarn, og har nå fått et verktøy mer i førstehjelps kassen. Håper bare jeg aldri får bruk for den ..

Del gjerne videoen, så alle rundt deg vet hva de skal gjøre, hvis den uheldige situasjonen oppstår! Det kan redde liv!

og den litt mer utdypende versjonen: